Migotos logo

GIC (N)Migoto’s Feline

Host Cat, NFO f 09 22

PEDIGREE

Female
GIC (N)Migoto’s Feline picture

Information

BIRTH

12.2.2009

FERTILE

No

Father

GIC (N)Skaujenta’s Imar

Mother

(N)Migoto’s Adia

BREEDER

Eva Dahl Eide

OWNER

Eva Dahl Eide (host cat by Lars Garmo)

Pictures

GIC (N)Migoto’s Feline pictureGIC (N)Migoto’s Feline pictureGIC (N)Migoto’s Feline pictureGIC (N)Migoto’s Feline picture

Want to post a comment?